Fermeline

Ferm’Eline

Heicross is meer dan sport ! Ook op onze volgende editie van zaterdag 20 januari 2024, steunen wij graag een goed doel waarmee enkele van onze leden verankerd zijn. Zoals steeds zoeken we naar
mooie (lokale) initiatieven die ook voor Heicross een meerwaarde kunnen betekenen. Zo konden we de eerste twee edities van Heicross prima samenwerken met de “Tria’s Tegen Kanker”, zodat we
telkens een mooie som (respectievelijk €2500 en €3000) konden weg schenken aan Kom Op Tegen Kanker. Vorig jaar kwamen we dankzij Caren Commissaris, onze semi-prof die nu voor Proximus-
Alphamotorhomes-Doltcini rijdt, in contact met Oscare vzw. Dit kinderbrandwondenfonds was zelf met hun “Fire Save Truck” aanwezig en zorgde ook voor extra kinderanimatie op ons evenement in 2023. Zij waren uiteraard dolblij met de cheque van maar liefst €3500.
Voor de komende editie van Heicross werd op onze eerste vergadering in augustus beslist om samen te werken met én voor Ferm’ Eline. Lukebikers Piet Meeus en Sofie Vorsselmans hebben deze vzw mee opgericht en zitten dus mee in het bestuur. Helaas werden we zelf ook reeds geconfronteerd met dit thema. Voor Heicross redenen genoeg om er sportief hard voor te gaan en een gulle gift te kunnen doen. Met dank aan allen die hier toe bijdragen.
Ferm’ Eline is een inclusieve, warme, veilige en toegankelijke plaats voor kwetsbare jongeren of jongvolwassenen, waar het vinden van heling en rust in de natuur van de Ardennen en dichtbij dieren centraal staat. Het is een plek waar jongeren herbronnen en zich verder kunnen ontwikkelen samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn. Een aanvraag voor een verblijf in Vielsalm, verloopt altijd via een zorginstelling. Hiervoor werkt de vzw samen met verschillende instellingen uit de geestelijke gezondheidszorg en de bijzondere jeugdzorg. Ze wil tevens alle actoren (de overheid,
het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, de brede bevolking) betrekken bij haar missie en visie opdat jongeren met een mentale kwetsbaarheid en hun omgeving op meer begrip en aangepaste
zorg kunnen rekenen en dat er een draagvlak wordt gecreëerd voor het zoeken naar de gepaste zorg en hulp voor hen.

Wie is Eline?
De allerliefste tweelingzus en dochter, een echte vriendin, een wereldverbeteraar en een speelvogel met sterke ideologie. Eline leefde intens, puur, super (ge)lief(d) en ze blonk in alles uit. Zij gaf aan
iedereen kansen en in het bijzonder aan de meest kwetsbaren. Ze leefde zonder filter en met open geest, negeerde de grote vragen niet en ging met open vizier op zoek naar (soms onbestaande)
antwoorden.
Voor Eline moest alles altijd goed en perfect zijn. Het besef dat de wereld verre van perfect is, was bijzonder moeilijk voor haar om te aanvaarden. In februari 2018 ging voor haar plots het licht uit. Een
diepe depressie overviel haar maar ze vocht keihard terug. Ze wilde het taboe rond psychische kwetsbaarheid doorbreken. Stilaan kreeg ze haar depressie onder controle maar een paniekaanval in
juni 2019 nam haar mooie leven af. Ze was toen net 23 jaar. Ze heeft de wereld onmiskenbaar een stukje verbeterd en blijft velen inspireren. Haar grootste passie ‘zorgen voor’ wordt verder gezet in
Ferm’ Eline.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vzw worden verwezenlijkt, behoren onder meer:
– De Ferm’ Eline in Vielsalm renoveren, uitbouwen en onderhouden en eveneens de opvang van jongeren en jongvolwassenen in de Ferm’ Eline ondersteunen.
– Wetenschappelijk onderzoek in de Ferm’ Eline faciliteren door pilootprojecten te ondersteunen zoals time-in, JIM (jouw ingebrachte mentor) en de helende werking van natuur.
– Initiatieven nemen rond sensibilisering voor het mentale welzijn van jongeren via verschillende kanalen.
– Acties organiseren (o.m. benefietconcerten, poëzieavonden, natuurwandelingen, boerderijkampen, samenwerkingen met de lokale gemeenschap, congressen, …) om fondsen te werven voor het onderhoud van het gebouw, de tuin en voor de werking van de vzw.
– Activiteiten organiseren om de verbondenheid tussen de leden en het draagvlak van de vzw te vergroten.

Meer info:

https://www.ferm-eline.be